Vihreiden puoluevaltuuskunta kokoontui viikonloppuna Vantaalla. Kokouksen aikana mm. käytiin lähetekeskustelu maaseutupoliittisesta ohjelmasta ja hyväksyttiin valtakunnallinen kunnallisvaaliohjelma. Paikalla oli yllättävän paljon toimittajia ja tulimme nopeasti siihen tulokseen, että he olivat paikalla kärkkymässä lähinnä Vuotos-kommentteja. Uutisointikin on koskenut lähinnä energiapoliittisia kysymyksiä ja esimerkiksi sosiaaliturva on jäänyt varjoon. Vuotos on toimittajille helppo aihe, sillä kannat ovat kyllä ja ei. Aihe on siis periaatteessa yksinkertainen ja jokaisen kansalaisen ymmärrettävissä. Tosin kuinka moni osaisi sijoittaa Vuotoksen kartalle, tietäisi sen ympäristövaikutukset, potentiaalisen energiantuotannon tai vaikutukset vaikkapa eteläsuomalaisen kaupunkilaisen elämään? Monet eivät osaisi vastata näihin kysymyksiin, mutta silti Vuotos-kysymys on jatkuvasti esillä. Sosiaaliturvan uudistus puolestaan on niin monimutkainen aihe, että sen käsittely vaatisi toimittajalta taustatyötä ja kansalaisetkaan eivät kovin helposti ymmärtäisi eri palikoiden muuttamisen vaikutuksia kokonaisuuteen. Tämä olisi kuitenkin jokaiselle suomalaiselle huomattavasti läheisempi aihe kuin Vuotos.

Vasemmistoliittolainen Minna Sirnö on todennut, että tulevaisuudessa olisi hyväksyttävä joko ydinvoiman lisärakentaminen, turpeen käytön lisääminen tai Vuotoksen rakentaminen. Vihreät vastustavat näitä kaikkia, mikä ei Sirnön mielestä ole realistista. Vuotos-keskustelu on sinänsä absurdia, että saatava energiamäärä vastaisi yhtä tuulivoimapuistoa. Kyse ei siis ole suuresta energiamäärästä ja se määrä olisi helposti korvattavissa. Tai kuten Cronberg totesi lauantaisessa puheessaan, tuollaista määrää ei edes tarvitsisi korvata, vaan energiansäästö riittäisi. Ydinvoima ja Vihreiden hallitusasemakin ovat olleet taas esillä. Kevään aikana jätetään ainakin yksi, todennäköisesti kaksi ydinvoimalahakemusta. Vihreät ovat ilmoittaneet pysyvänsä silti hallituksessa. Energiariitoja on silti luvassa ja Vuotos tulisi olemaan suurempi kynnyskysymys. Toivottavasti missään vaiheessa ei kuitenkaan jouduta niin järjettömään tilanteeseen.

Valtuuskunnassa viitattiin demareihin "älkäämme muuttako mitään -puolueena" ja muiden puolueiden vihertyminen sai naureskelua osakseen (tiedotusvälineiden mukaan ivaa). Illalla valtuuskunnan jälkeen puhuimme vielä esimerkiksi puolueemme imagosta. Vihreät tunnetaan perinteisesti ei-linjan puolueena. Linjaan toivotaan kuitenkin muutosta tulevien kampanjoidemme suhteen, siitä pitänee kampanjapäällikkömmekin huolta. Jatkossa ei siis sanota ainoastaan ei ydinvoimalle, vaan kyllä tuulivoimalle. Saman asian voi esittää negatiivisuuden sijaan positiivista kautta.