Viime viikon valtuuston kokouksessa oli listalla Vantaan hyvinvointiselvitys. Kaiken muun, kuten kaupunkien yhdistymisselvityksen, ohella se jäi kuitenkin ikävän vähälle huomiolle, vaikka se on yksi tärkeimmistä asioista, joiden pohjalle päätöksentekoa tulisi rakentaa. Selvitys osoitti, että polarisaatio jatkuu - osa voi entistä paremmin ja osa entistä huonommin. Masennuslääkkeitä syö jopa 10 prosenttia aikuisväestöstä ja työuupumus on yleistä. Alkoholin käyttö lisääntyy jatkuvasti, mutta nuorten alkoholin käyttö on vähentynyt.

Valtuustoinfossa nostettiin esille näkökulmaa, ettei hyvinvointia aina voi mitata täsmällisillä mittareilla, kuten työllä, tulotasolla ja asumisella. Hyvinvointiin liittyy oleellisesti onnen kokeminen ja se on jokaiselle subjektiivista, joten onnen lähteet vaihtelevat. Miksei siis tehtäisi tutkimusta, jossa kysyttäisiin vantaalaisilta, ovatko he onnellisia ja miksi ovat tai eivät ole.

Puhuinpa tässä juuri erään tuttuni kanssa myös vanhempien vaikutuksesta lapsen onneen ja sen kauaskantoisuudesta läpi elämän. Aikuisen kokema masennus saattaa juontaa juurensa lapsuuden kokemuksiin, vaikkei kokisikaan, että omassa lapsuudessa olisi mitään, mikä sen voisi aiheuttaa. Lapsia kasvattaessa taas näin taantuman aikana tulisikin kiinnittää erityistä huomiota lasten ja nuorten hyvinvointiin. Lapsia ja nuoria tulee rohkaista heidän vahvuuksissaan ja antaa heidän kasvaa persoonallisiksi. Heidän onnentunnettaan voi tukea tarjoamalla heille pieniä elämyksiä, jotka eivät vaadi rahaa ja materiaa, vaan läheisyyttä ja keskusteluseuraa. Suorituskeskeisessä yhteiskunnassa kasvetaan aivan liian helposti arvottamaan ihmisiä heidän suoritustensa ja kyvykkyytensä mukaan. Toivottavasti emme halua ajaa tulevia sukupolviamme uupumukseen jo nuorena heidän yrittäessään täyttää yhteiskunnan vaatimukset.

Itse yritin pakoilla uupumusta pääsiäisen ajan Pietarissa. Suorastaan häpeällistä, etten ollut siellä ennen käynyt, vaikka se on niin lähellä. Todennäköisemmin palaan jatkossa mieluummin sinne kuin jonnekin länsi-Euroopan suurista kaupungeista. Muutamia matkakuvia on Flickrissäni.

Tänään on ilostuttanut kuitenkin läpimennyt kannari