Hallitus hyväksyi tänään ilmasto- ja energiastrategian, joka pohjautuu EU:n päästötavoitteisiin. Päälinjat ovat päästöjen vähentäminen, uusiutuvien lisääminen, sähköntuotannon omavaraisuuden lisääminen - ja keinona ydinvoima. Vaikka tavoitteissa on positiivistakin, tekee ydinvoiman lisärakentamisen tavoite ja turvetuotannon turvaaminen kokonaisuudesta riittämättömän. Päästöjen vähentämistavoitteen tulisi olla kunnianhimoisempi kuin 20 prosenttia ja ydinvoiman sijaan keinona tulisi käyttää energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiamuotojen lisäämistä. Strategiasta kertoo paljon se, että energia- ja metsäteollisuus ovat kiitelleet sitä ja ympäristöjärjestöt puolestaan kritisoineet.

Olin eilen kuuntelemassa todella mielenkiintoista luentoa hiilidioksidipäästöistä ja -nieluista. Puhuimme myös Lovelockin Gaia-hypoteesista, joka on ajatus siitä, että maa on tasapainoinen ekosysteemi, joka säätelee itseään ja tasapainottaa itse ihmisen aiheuttamat vahingot.  Tätä ajatusta tukevat havainnot, että maan hiilinielut ovat lisääntyneet huomattavasti viimeisen 40 vuoden aikana. Tutkijat eivät osaa täysin kertoa syytä tälle ilmiölle, mutta on esitetty mm. että valtameret pystyvät imemään enemmän hiilidioksidia lämpötilan noustessa. Ei kuitenkaan olla varmoja, onko nielujen kasvun taustalla jokin luonnollinen sykli vai onko tämä todella yhteydessä päästöjen kasvuun. Lisäksi epävarmuus aiheuttaa pelkoja, sillä jos nielujen kasvu pysähtyykin tai kääntyy jopa laskuun, ovat maan ekosysteemit vaarassa päästöjen suuren määrän takia. Myös Lovelock on esittänyt myöhemmin, että Gaian tasapaino kärsii näin nopeasta lämpötilan noususta. Merkittävän epävarmuustekijän tulevaisuudelle luovat myös metaanilähteet ja -nielut. Ihmistoiminnan (liikenne, karjatalous, kaatopaikat, maakaasuputkien vuodot) aiheuttaman metaanin vähentäminen olisi kohtuullisen helppoa, jos siihen todella pyrittäisiin, mutta uhkan muodostavat lämpötilan nousun myötä mm. meristä, ikiroudasta ja soista vapautuva metaani. Nykyiset strategiat turvaavat liikaa Gaian tasapainoon ja ydinvoimaan ratkaisukeinoina ja varovaisuusperiaate tuntuu olevan täysin unohdettu. Herätys Pekkarinen ja kumppanit!