Juttuni Vantaan Vihreiden nuorten vaalilehteen:  

Metsiensuojelua à la Vantaa!

Suojelu- ja virkistysalueet ovat tärkeitä niin ihmisten kuin luonnon kannalta. Vantaalla onkin tehnyt esimerkillistä työtä Sipoonkorven säilyttämiseksi suojelemalla sekä kaupungin että yksityisten maita. Myös kansallispuiston perustamista ollaan ajettu vahvasti.

Onko kaikki tarvittava sitten jo tehty? Ei lähellekään, sillä kansallispuiston perustamisesta vasta neuvotellaan. Vantaan tulee painostaa entistä enemmän myös Helsinkiä ja Sipoota mukaan suojeluun, sillä näiden naapurikaupunkien puolella metsäalueisiin kohdistuu suuremmat kaavoituspaineet. Vantaan puolellakin metsiä täplittävät hakkuuaukot ja haja-asutus. Esimerkiksi Kuusijärven viereen suunnitellun bussivarikon kaltaisista hankkeista tulee luopua. Eteläisestä Sipoonkorvesta on jo tullut vantaalaisille tärkeä virkistysalue ja sellaisena se tulee säilyttääkin. Pohjoisempaa metsäaluetta sen sijaan tulee rauhoittaa luonnonsuojelulle.

Puhuttaessa jatkuvasti Sipoonkorvesta ei kuitenkaan tule unohtaa Vantaan lukuisia muita metsäalueita. Pieniä suojelukohteita löytyy jo esimerkiksi Kulomäestä ja Ylästöstä ulkoilualueiden keskeltä. Tällaisten alueiden säilyttäminen tulee taata jättämällä ne kaavoituksessa virkistys- ja suojelualueiksi. Lisäksi uusien suojelualueiden ja virkistyskohteiden perustamista tulisi pohtia eri puolille Vantaata ennen kuin teollisuusalueet jyräävät rauhalliset seudut.

Näytetään me Vantaalla esimerkkiä muille, miten luontoa suojellaan!

 

vihreat_1024x768_6.jpg